AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản ứng, nếu có)?

  1) Fe2O3 + H2 → ?+?

  2) ? + H2O → H3PO4

  3) Na + H2O → ?+?

  4) P + O2 ​→ ?

  Lời giải tham khảo:

  Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (phản ứng thế)

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (phản ứng hóa hợp)

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (phản ứng thế)

  4P + 5O2 → 2P2O5 (phản ứng cộng) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA