AMBIENT
  • Câu hỏi:

    a) Có 20 g KCl trong 600 g dd.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl

    b) Hòa tan 1,5 mol CuSO4 vào nước thu được 750 ml dung dịch.Tính nồng độ mol của dd.

    Lời giải tham khảo:

    a) Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl là:

    C% dd KCl  = (20/600).100% =  3,33 %

    b) Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

    CM dd CuSO4 = 1,5 : 0,75 =  2M 

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>