YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm sau:

  1) Khí A là khí rất cần thiết cho sự sống của con người và động vật, cần để đốt cháy nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Hãy cho biết khí A có tên gì? Vì sao có thể thu khí A bằng cách dời chỗ nước (đẩy nước)?

  2) Chất X có thể là chất nào? Viết phương trình hóa học minh họa.

  Lời giải tham khảo:

  1) Khí A có tên là khí Oxi. Khí Oxi có thể thu bằng cách đẩy nước vì khí Oxi tan ít trong nước.

  2) Chất X là KMnO4. Phương trình hóa học:  2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA