AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách 

  • A. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4… 
  • B. phân huỷ khí HCl. 
  • C. điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn. 
  • D. điện phân nóng chảy NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>