AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột ?

  • A. không có hiện tượng gì. 
  • B. Dung dịch có màu xanh đặc trưng. 
  • C. Có hơi màu tím bay lên. 
  • D. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>