AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dd sau: KI, HI, AgNO3, Na2CO3. Biết rằng nếu

  - cho X tác dụng với chất còn lại thì thu được kết tủa

  - Y tạo được kết tủa với 3 chất còn lại

  - Z tạo được kết tủa trắng và một chất khí với các chất còn lại

  - T tạo được một chất khí và kết tủa vàng với chất còn lại.

  Vậy X,Y,Z,T lần lượt là 

  • A. KI, AgNO3, Na2CO3, HI 
  • B. KI, HI, AgNO3, Na2CO3 
  • C. KI, AgNO3,HI, Na2CO3 
  • D. KI, Na2CO3 ,HI, AgNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>