AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục khí clo vào nước được dung dịch nước clo có màu vàng nhạt. Thành phần nước clo gồm: 

  • A. HCl, HClO 
  • B. HCl, HClO, H2O,Cl2 
  • C. Cl2, H2O 
  • D. HCl, HClO, H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>