AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất sát trùng, và tẩy màu của nước gia ven là do nguyên nhân nào sau đây: 

  • A. Do chất NaClO phân hủy sinh ra O nguyên tử có tính oxi hóa mạnh 
  • B. Do chất NaClO có tính sát trùng, và tẩy màu 
  • C. Do chất NaClO phân hủy sinh ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh. 
  • D. Do chất NaClO có chứa Cl+1 là chất oxi hóa mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>