YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh 

  • A. Axit sunfuric đặc nóng có tính khử mạnh và tính axit 
  • B. trong các phản ứng, lưu huỳnh có thể bị oxi hóa hoặc bị khử 
  • C. H2S chỉ bị oxi hóa trong phản ứng oxi hóa-khử 
  • D. Khí sunfurơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA