AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hoá học sau : 2H2S + SO2 → 3S + 2 H2O. Câu nào sau đây giải thích đúng tính chất của phản ứng ? 

  • A. SO2 là chất khử, H2S là chất oxi hóa
  • B. SO2 là chất bị khử, H2S là chất oxi hóa 
  • C. S là sản phẩm của phản ứng kết hợp 
  • D. SO2 là chất bị khử, H2S là chất bị oxy hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>