YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo dãy: HF-HCl-HBr-HI thì: 

  • A. Tính axit tăng, tính khử giảm 
  • B. Tính axit tăng, tính khử tăng 
  • C. Tính axit giảm , tính khử tăng 
  • D. Tính axit giảm, tính khử giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>