AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai khi xét về tính oxi hóa, khử các hợp chất của S: 

  • A. SO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa. 
  • B. H2SO4 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 
  • C. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 
  • D. H2S chỉ thể hiện tính khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>