AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng hóa học: H2S + KMnO4 + H2SO4→ H2O + S + MnSO4 + K2SO4 . Hãy cho diễn tả đúng hệ số của các chất tham gia phản ứng và tính chất của H2S. 

  • A. 5, 2, 3. H2S là chất bị oxi hóa. 
  • B. 2, 2, 5. H2S là chất bị khử. 
  • C. 5, 2, 4. H2S là chất oxi hóa. 
  • D. 5, 2, 3. H2S là chất oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>