YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 15%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 20,25%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:

  • A. 0,25 AA : 0,6 Aa : 0,15 aa
  • B. 0,805 AA : 0,045 Aa : 0,15 aa
  • C. 0,65 AA : 0,2 Aa : 0,15 aa
  • D. 0,4225 AA : 0,455 Aa : 0,1225 aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  F1 quần thể đạt cân bằng di truyền aa = 20,25% → tần số alen a =0,45; A = 0,55 Quần thể P: xAA+yAa+0,15aa=1

  Tần số alen a trong kiểu gen Aa = 0,45 – 0,15 = 0,3 → Aa = 0,6

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON