YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục mà không có ở tế bào xôma.

  II. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ mang các gen quy định giới tính.

  III. Các gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính Y được di truyền 100% cho giới XY.

  IV. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X chỉ truyền cho giới XX

  • A. 3    
  • B. 1                
  • C. 2                        
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  Phát biểu đúng là: III

  I sai, NST giới tính có ở tất cả các tế bào của cơ thể

  III. sai, NST giới tính mang cả các gen quy định tính trạng thường

  IV sai, gen trên X truyền cho cả XY và XX

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON