ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quần thể có thành phần kiểu gen có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec?

  • A. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,48AA : 0,64Aa : 0,04aa
  • B. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 100% AA
  • C. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 100% Aa
  • D. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA : 0,28Aa : 0,36aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quần thể cân bằng di truyền là B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON