YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

  • A. aa × aa
  • B. Aa × Aa
  • C. AA × aa
  • D. Aa × AA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu gen của P là Aa × Aa sẽ tạo ra đời con có cả cây thân cao và thân thấp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75005

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON