AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những nhận định nào không đúng?

  1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

  2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối.

  3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

  4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân. 

  • A. 1,2,3.        
  • B. 1,2,4.               
  • C. 1,3,4.        
  • D. 2,3,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>