AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình electron đúng của 26 Fe3+ là 

  • A. 1s22s22p63s23p63d5.           
  • B. 1s22s22p63s 23p63d6.
  • C. 1s22s22p63s23p63d4s2.                 
  • D. 1s22s22p63s23p63d54s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>