AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu  \({}_{13}^{27}Xl\). Trong nguyên tử X có 

  • A. 13 hạt proton, 14 hạt nơtron.         
  • B. 13 hạt nơtron, 14 hạt proton.
  • C. 13 hạt proton, 27 hạt nơtron.    
  • D. 13 hạt nơtron, 27 hạt proton.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>