AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai? 

  • A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau. 
  • B. Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau.
  • C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân.
  • D. Các đồng vị phải có số electron khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>