AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X có 19 proton, của nguyên tử nguyên tố Y có 17 proton. Nguyên tử  X và Y có cấu hình electron lần lượt là: 

  • A. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p4
  • B. 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p63s23p5
  • C.  1s22s22p63s23p5 và 1s22s22p63s2            
  • D. 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p62s22p3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>