YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau

              X.  1s2 2s2 2p6 3s2.                               Y.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

              Z.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.                          T.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

  Dãy các cấu hình electron của các nguyên tố kim loại là 

  • A.  X, Y, Z.              
  • B. X, Y, T.      
  • C. Y,  Z, T.       
  • D. X, Z, T.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA