RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 11. Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện trong X là 10 hạt. X, Y là các nguyên tố 

  • A.  \({}_{13}Al\) và \({}_{35}Br\).
  • B.   \({}_{13}Al\) và \({}_{17}Cl\).
  • C. \({}_{17}Cl\) và 12Mg.      
  • D. 14Si và \({}_{35}Br\)..

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>