AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ nguyên tử hiđro) là 

  • A. nơtron và electron. 
  • B. proton và nơtron
  • C. proton và electron.
  • D. proton, electron và nơtron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>