AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là 

  • A. 1s22s22p63s23p63d8        
  • B. 1s22s22p63s23p63d4             
  • C.  1s22s22p63s23p63d64s2      
  • D. 1s22s22p63s23p63d44s1        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>