YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim dùng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền là

  • A. ADN pôlimeraza       
  • B. ARN pôlimeraza             
  • C. Restrictaza     
  • D. Ligaza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim dùng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền là ligaza

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON