YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các cơ quan tương đồng có cấu tạo giống nhau về chi tiết là do

  • A. chúng có cùng nguồn gốc
  • B. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo cùng một hướng
  • C. chúng là các cơ quan thực hiện các chức năng giống nhau 
  • D. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cơ quan tương đồng có cấu tạo giống nhau về chi tiết là do chúng có cùng nguồn gốc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON