YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

  • A. hỗ trợ khác loài      
  • B. sinh vật này ăn sinh vật khác
  • C. cạnh tranh cùng loài          
  • D. hỗ trợ cùng loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đây là ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh cùng loài

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80539

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON