YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó.

  II. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.

  III. Các loài sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn thì chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.

  IV. Kích thước thức ăn, loại thức ăn của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

  • A. 2      
  • B. 3               
  • C. 1                
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng về ổ sinh thái là: II,III,IV

  I sai, ổ sinh thái là “không gian sinh thái” mà tại đó các nhân tố sinh thái nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON