YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

  • A. Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn của động vật bậc cao 
  • B. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
  • C. Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
  • D. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tính chuyên hóa của hoocmon thực vật thấp hơn nhiều so với hoocmôn của động vật bậc cao

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON