YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng \(\left( d \right):x - 1 = \frac{{y - 2}}{2} = \frac{{z - 4}}{3}\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right):x + 4y + 9z - 9 = 0.\) Tìm giao điểm I của (d ) và (P).

  • A.  I(2;4;-1)
  • B. I(1;2;0)
  • C.  I(1;0;0)
  • D. I(0;0;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do \(I \in \left( d \right) \Rightarrow I\left( {t + 1;2t + 2;3t + 4} \right)\)

  Thay vào phương trình (P) ta có: 

  \(t + 1 + 4\left( {2t + 2} \right) + 9\left( {3t + 4} \right) - 9 = 0 \)

  \(\Leftrightarrow t = - 1\)

  Suy ra điểm \(I(0;0;1)\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON