YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian \({\rm{Ox}}yz\), cho ba điểm \(A\left( {0;1; - 2} \right)\), \(B\left( {3;1;1} \right)\), \(C\left( { - 2;0;3} \right)\). Mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) đi qua điểm nào sau đây? 

  • A. \(N\left( {2;1;0} \right)\)    
  • B. \(Q\left( { - 2;1;0} \right)\) 
  • C. \(M\left( {2; - 1;0} \right)\)   
  • D. \(P\left( { - 2; - 1;0} \right)\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(A\left( {0;1; - 2} \right),B\left( {3;1;1} \right),C\left( { - 2;0;3} \right)\)

  Nên \(\overrightarrow {AB}  = \left( {3;0;3} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( { - 2; - 1;5} \right)\)

  Do đó vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là \(\overrightarrow n  = \left( {3; - 21; - 3} \right)\)

  Khi đó phương trình mặt phẳng (ABC) là

  \(\begin{array}{l}3x - 21\left( {y - 1} \right) - 3\left( {z + 2} \right) = 0\\ \Leftrightarrow 3x - 21y - 3z + 15 = 0\end{array}\)

  Nên \(N\left( {2;1;0} \right)\) thuộc mặt phẳng trên.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 352972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON