YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho khối chóp S.ABC, mặt bên SBC là tam giác vuông cân tại S có BC=2a, cạnh \({\rm{S}}A = a\sqrt 2 \) và tạo với mặt phẳng \(\left( {SBC} \right)\) một góc \(30^\circ \). Tính thể tích của khối chóp S.ABC. 

  • A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}\)   
  • B. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{3}\) 
  • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\)     
  • D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi h là chiều cao hạ từ A xuống mặt phẳng \(\left( {SCB} \right)\)

  Ta có \(h = \sin 30^\circ .SA = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  Tam giác SBC vuông cân tại S có \(BC = 2a \Rightarrow SB = SC = a\sqrt 2  \Rightarrow {S_{SBC}} = {a^2}\)

  Khi đó thể tích khối chóp S.ABC là \(V = \frac{1}{3}h.{S_{SBC}} = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\)

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 352994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON