YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp \(ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'\) có đáy \(ABC{\rm{D}}\) là hình chữ nhật với \(AB = a,A{\rm{D}} = {\rm{a}}\sqrt 3 \). Hình chiếu vuông góc của \(A'\) lên \(\left( {ABC{\rm{D}}} \right)\) trùng với giao điểm của AC và BD. Tính khoảng cách từ B’ đến mặt phẳng \(\left( {A'B{\rm{D}}} \right)\). 

  • A. \(\frac{a}{2}\)          
  • B. \(a\sqrt 3 \) 
  • C. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{6}\)   
  • D. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi O’ là giao điểm của A’B và AB’

  Ta có \(\frac{{BO'}}{{AO'}} = 1 \Rightarrow \frac{{d\left( {B';\left( {A'BD} \right)} \right)}}{{d\left( {A;\left( {A'BD} \right)} \right)}} = 1\)

  \( \Leftrightarrow d\left( {B';\left( {A'BD} \right)} \right) = d\left( {A;\left( {A'BD} \right)} \right)\)

  Kẻ \(AH \bot BD\)

  Ta có \(A'O \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow A'O \bot AH\)

  \(AH \bot \left( {A'BD} \right) \Rightarrow d\left( {A;\left( {A'BD} \right)} \right) = AH\)

  Áp dụng hệ thực lượng trong tam giác ABD vuông tại A có đường cao AH ta có:

  \(AH = \frac{{AB.AD}}{{\sqrt {A{B^2} + A{D^2}} }} = \frac{{a.a\sqrt 3 }}{{\sqrt {{{\left( {a\sqrt 3 } \right)}^2} + {a^2}} }} = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 353014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON