AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các đặc trưng sau:

  (1) Mật độ cá thể

  (2) Loài ưu thế

  (3) Loài đặc trưng

  (4) Nhóm tuổi

  (5) Thành phần loài

  (6) Sức sinh sản

  (7) Kiểu tăng trưởng

  (8) Sự tử vong

  (9) Tỉ lệ giới tính

  (10) Kích thước quần thể

  (11) Phân bố cá thể trong không gian của quần xã

  Có bao nhiêu đặc trưng là của quần xã sinh vật? 

  • A. 9
  • B. 7
  • C.
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  các ý đúng là

  (2) Loài ưu thế 

  (3) Loài đặc trưng 

  (5) Thành phần loài 

  (11) Phân bố cá thể trong không gian của quần xã 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>