AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy biện pháp sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?

  (1) Xây dựng và sử dụng hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên

  (2) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh

  (3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh

  (4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường

  (5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hóa học để tăng năng suất cây trồng

  (6) Sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên khoáng sản và phi khoáng sản 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  các ý đúng là.

  (1) Xây dựng và sử dụng hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên 

  (3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh 

  (4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>