YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên một đồng cỏ có diện tích 2000m2 , tại thời điểm nghiên cứu dự đoán có khoảng 40 con chuột trong độ tuổi sinh sản. Mỗi năm chuột đẻ 4 lứa, mỗi lứa 8 con, giả sử tỉ lệ đực cái là 1 : 1, quần thể không có sự tử vong, phát tán, nhập cư. Theo lý thuyết thì 3 tháng sau mật độ quần thể chuột là: 

  • A. 0,1 con/m2 
  • B. 0,2 con/m2
  • C. 0,08 con/m2
  • D. 0,02 con/m2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  vì tỉ lệ đực:cái là 1:1 nên ta có số lượng chuột cái là 2 con.

  mỗi năm đẻ 4 lứa nên cứ 3 tháng đẻ 1 lần. một lần đẻ 8 con

  số chuột sinh ra là: 20*8= 160

  Vậy mật độ quần thể sau sinh sản là: (160+40)/2000=0.1con/m2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA