YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu thức dưới đây, có bao nhiêu biểu thức số, có bao nhiêu biểu thức đại số?

  1. \(2x\)

  2. \(9x^2+1\)

  3. \(\frac{x}{y^3+1}\)

  4. \(\frac{4}{5^2-1}\)

  5. \(\frac{2x}{5^2-x}\)

  6. \(4^2(9-3.4)+7\)

  • A. 2;4
  • B. 4;2
  • C. 3;3
  • D. 1;5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dễ dàng kiểm tra 1,2,3,5 là các biểu thức đại số, 4,6 là biểu thức số

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON