AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu thức dưới đây, có bao nhiêu biểu thức số, có bao nhiêu biểu thức đại số?

  1. \(2x\)

  2. \(9x^2+1\)

  3. \(\frac{x}{y^3+1}\)

  4. \(\frac{4}{5^2-1}\)

  5. \(\frac{2x}{5^2-x}\)

  6. \(4^2(9-3.4)+7\)

  • A. 2;4
  • B. 4;2
  • C. 3;3
  • D. 1;5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dễ dàng kiểm tra 1,2,3,5 là các biểu thức đại số, 4,6 là biểu thức số

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>