YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu thức dưới đây, có bao nhiêu biểu thức số, có bao nhiêu biểu thức đại số?

  1. \(2x\)

  2. \(9x^2+1\)

  3. \(\frac{x}{y^3+1}\)

  4. \(\frac{4}{5^2-1}\)

  5. \(\frac{2x}{5^2-x}\)

  6. \(4^2(9-3.4)+7\)

  • A. 2;4
  • B. 4;2
  • C. 3;3
  • D. 1;5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dễ dàng kiểm tra 1,2,3,5 là các biểu thức đại số, 4,6 là biểu thức số

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON