AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu thức đại số biểu thị "Quãng đường đi được(s) của một xe máy có vận tốc 55km/h trong thời gian t (h)" là:

   

  • A. \(s=40t\)
  • B. \(s=55t\)
  • C. \(s=\frac{55}{t}\)
  • D. \(s=\frac{40}{t}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với tốc độ 55km/h, quãng đường đi được(s) trong thời gian t(h) là s=v.t=55t

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>