AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lập biểu thức đại số biểu thị tổng của 5 lần x và 9 lần y:

   

  • A. \((5+x)+(9+y)\)
  • B. \((5+x)-(9+y)\)
  • C. \(5x-9y\)
  • D. \(5x+9y\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D
  ta lập biểu thức biểu thị 5 lần x là 5x; 9 lần y là 9y. Sau đó, tổng của chúng là 5x+9y

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>