YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Một doanh nhân gửi tiết kiệm vào ngân hàng là a (đồng). Biết lãi suất hằng tháng của ngân hàng là x%. Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền của doanh nhân này sau ba tháng

  • A. a(1+x%) (đồng)
  • B. a(1+x%)(đồng)
  • C. a(1+x%)(đồng)
  • D. a(1+x%)(đồng)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xem lại bài tập số 2 phần nâng cao, số tiền của doanh nhân này sau 3 tháng là a(1+x%)(đồng)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON