ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(\frac{1}{4}\left( {a + 7b} \right)\) diễn đạt bằng lời là: 

  • A. Tổng của một phần tư  a  với b
  • B. Tổng của một phần tư  với  lần 
  • C. Tổng của a với 7 lần b
  • D. Tổng của một phần tư a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47274

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON