YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(\frac{1}{4}\left( {a + 7b} \right)\) diễn đạt bằng lời là: 

  • A. Tổng của một phần tư  a  với b
  • B. Tổng của một phần tư  với  lần 
  • C. Tổng của a với 7 lần b
  • D. Tổng của một phần tư a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47274

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON