AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lập biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thoi có hai đường chéo có độ dài lần lượt là a và b

   

  • A. \(S=2(a+b)\)
  • B. \(S=4a\)
  • C. \(S=\frac{1}{2}a.b\)
  • D. \(S=a.b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình thoi là \(S=\frac{1}{2}a.b\) (một nửa của tích hai đường chéo)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>