ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu thức nào sau đây biểu thị chu vi tam giác đều có độ dài một cạnh là a?

  • A. 3a
  • B. 2a
  • C. a
  • D. a2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chu vi tam giác đều có độ dài một cạnh là a được biểu thị bằng biểu thức 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON