YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu thức nào sau đây biểu thị chu vi tam giác đều có độ dài một cạnh là a?

  • A. 3a
  • B. 2a
  • C. a
  • D. a2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chu vi tam giác đều có độ dài một cạnh là a được biểu thị bằng biểu thức 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON