YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong biểu thức đại số có:

  • A.  Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia
  • B. Có phép toán nâng lên lũy thừa
  • C. Có các chữ (đại diện cho các số)
  • D. Các đáp án A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON