YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong biểu thức đại số có:

  • A.  Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia
  • B. Có phép toán nâng lên lũy thừa
  • C. Có các chữ (đại diện cho các số)
  • D. Các đáp án A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON