ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các bài toán quản lí sau, bài toán nào không nên xây dựng hệ CSDL cá nhân? 

  • A. Quản lí các sách, truyện trong tủ sách gia đình
  • B. Quản lí kinh doanh trong một cửa hàng nhỏ, bán lẻ của một chủ hiệu 
  • C. Quản lí điểm một môn học (hoặc vài môn) của một giáo viên 
  • D. Quản lí điểm kiểm tra trong năm học của một trường trung học phổ thông 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF