YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tạo liên kết giữa các bảng để làm gì?

  • A. In dữ liệu theo khuôn dạng
  • B. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
  • C. Nhập thông tin dễ dàng
  • D. Để xem, sửa và nhập dữ liệu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON