YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quan sát và cho biết kết quả của mẫu hỏi sau:

  • A. Hiển thị tổng số lượng của từng sản phẩm đã sản xuất 
  • B. Liệt kê tất cả các sản phẩm đã sản xuất
  • C. Hiển thị danh sách sản phẩm 
  • D. Hiển thị tổng các sản phẩm đã sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON