ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? 

  • A. Thêm bản ghi 
  • B. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng 
  • C. Xoá bản ghi
  • D. Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON